Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Anpassning av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning till riktåldern för pension Dir. 2024:53

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå hur den så kallade las-åldern, det vill säga åldersgränsen för att kvarstå i anställning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, ska anpassas till riktåldern för pension.

Ladda ner:

Utredaren ska 

  • analysera och ta ställning till den närmare utformningen av en anpassning av las-åldern till riktåldern för pension, med ett intervall på två år mellan riktåldern och las-åldern, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2025.

Laddar...