Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12) Dir. 2024:47

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 september 2021 kommittédirektiv om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (dir. 2021:71). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas genom ett delbetänkande senast den 30 maj 2022 och slutredovisas senast den 16 februari 2023. Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 17 mars 2022 ändrades uppdraget och utredningstiden förlängdes så att delbetänkande skulle lämnas senast den 15 november 2022 och slutbetänkande lämnas senast den 31 augusti 2023 (dir. 2022:16).

Utredningen lämnade i november 2022 delbetänkandet En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:64). Genom ytterligare tilläggsdirektiv som beslutades den 22 juni 2023 utvidgades uppdraget och utredningstiden förlängdes till den 31 maj 2024 (dir. 2023:93). 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 oktober 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...