Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av de osjälvständiga brottsformerna (Ju 2023:06) Dir. 2024:37

Publicerad

En parlamentarisk referensgrupp inrättas och utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 15 juni 2023 kommittédirektiv om en bred översyn av de osjälvständiga brottsformerna i 23 kap. brottsbalken (dir. 2023:85).

Utöver vad som framgår om samråd i de ursprungliga direktiven ska en parlamentariskt sammansatt referensgrupp inrättas till stöd för utredarens arbete. Utredaren ska samråda med referensgruppen i den mån utredaren överväger förslag som rör tryck- och yttrandefriheten enligt mediegrundlagarna.

Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 16 september 2024. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 november 2024.

Laddar...