Hoppa till huvudinnehåll

En bättre organisering av fastighetsbildningsverksamheten Dir. 2024:34

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av lantmäterimyndigheternas organisering i syfte att förbättra förutsättningarna för både den statliga och de kommunala lantmäterimyndigheterna att bedriva en effektiv, enhetlig och rättssäker fastighetsbildning i hela landet.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

• föreslå en tydlig och mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan
Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna,

• föreslå vilka krav som ska gälla för att bilda en kommunal lantmäterimyndighet,

• överväga om kommuner ska tillåtas inrätta kommunala lantmäterimyndigheter i samverkan, och

• lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2025.

Laddar...