Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till 2023 års kamerabevakningsutredning (Ju 2023:01) Dir. 2023:182

Publicerad

Uppdraget utvidgas.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 23 mars 2023 kommittédirektiv om lättnader för kamerabevakning i vissa verksamheter (dir. 2023:40). Enligt direktiven ska en särskild utredare föreslå åtgärder för att underlätta kamerabevakning för kommuner, regioner och andra än myndigheter som utför en uppgift av allmänt intresse. Utredaren ska också se över utformningen av den lagstadgade intresseavvägningen för att den bättre ska svara mot behovet av att kamerabevaka i syfte att bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Uppdraget utvidgas. Utredaren ska nu även

 • utifrån en kartläggning av Polismyndighetens behov lämna förslag för
  att underlätta Polismyndighetens hantering inför påbörjandet av en
  kamerabevakning,
 • utifrån en kartläggning av Polismyndighetens behov lämna förslag som
  innebär att myndigheten i fler fall undantas från kravet på upplysning
  och rätten till information vid kamerabevakning, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 15 april 2024.

Laddar...