Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Ett trygghetssystem för alla – översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (S 2021:07) Dir. 2023:41

Publicerad

Regeringen beslutar förlänga utredningstiden för utredningen Ett trygghetssystem för alla – översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 20 juni 2023.

Ladda ner:

Uppdraget skulle ursprungligen ha redovisats senast den 20 april 2023.

Laddar...