Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering Dir. 2023:20

Publicerad

Om resultatet av utvärderingen ”Sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering” visar att sjukfall inte avslutas så som är avsett utan blir omotiverat långa, eller att det uppstår andra negativa konsekvenser för samhället eller individen, så uppdrar regeringen till utredningen att även lämna nödvändiga författningsförslag.

Ladda ner:

  • Utredaren är inte längre förhindrad att analysera effekter av Försäkringskassans arbete med att höja kvaliteten i handläggningen av sjukpenningärenden.
  • Utredaren ska inte längre analysera om de försäkrades förståelse för gällande regelverk har ökat eller bedöma om sjukförsäkringens legitimitet har stärkts.
  • Uppdraget att analysera om den ekonomiska tryggheten för individer har ökat till följd av beslutade lagändringar avgränsas till att gälla inkomsterna för personer som får eller har fått sjukpenning.
  • Deluppdraget att analysera vissa tillfälliga åtgärder som genomfördes med anledning av covid-19-pandemin under åren 2020–2022 behöver genomföras enbart i mån av tid.
Laddar...