Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Utvärdering av förändringarna i sjukförsäkringens regelverk Dir. 2022:64

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare utvärdera de förändringar i sjukförsäkringens regelverk som har genomförts under 2020, 2021 och 2022.

Ladda ner:

Meningen med regelförändringarna har varit att öka den ekonomiska tryggheten och flexibiliteten i sjukförsäkringen samt förståelsen för regelverket och på så sätt stärka sjukförsäkringens legitimitet.

Fler ska kunna avsluta sin rehabilitering i trygga former och återgå i arbete hos den egna arbetsgivaren. Meningen med utvärderingen är att säkerställa att de beslutade lagändringarna har gett avsett resultat.

Utredaren ska bland annat.

  • analysera om den ekonomiska tryggheten för individer har ökat till följd av beslutade lagändringar,
  • analysera hur förändringarna i sjukförsäkringens regelverk har på-verkat individernas möjligheter till medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering,
  • analysera hur förändringarna i sjukförsäkringens regelverk har på-verkat dels sjukskrivna personers återgång i arbete, dels arbets-marknadsutbudet genom inflödet och varaktigheten i sjukpenningen och sjuk- och aktivitetsersättningen,
  • analysera om de försäkrades förståelse för gällande regelverk har ökat, och
  • beräkna försäkringskostnaderna av de genomförda lagändringarna

Utifrån gjorda analyser ska utredaren bedöma om sjukförsäkringens legitimitet har stärkts samt bedöma effektiviteten och ändamålsenligheten i de genomförda lagändringarna.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2024.

 

.

Laddar...