Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk Fi2023/02694

Publicerad

Ladda ner:

Förslagen i promemorian föranleds bland annat av ändringar i
mervärdesskattedirektivet (direktiv 2006/112/EG) och innebär att nya
regler och ändringar införs i mervärdesskattelagen och skatteförfarandelagen. 

Förslagen innebär i huvudsak följande:

 • Omsättningsgränsen för mervärdesskatt höjs till 120 000 kronor.
 • Företag som är etablerade i Sverige får möjlighet att tillämpa undantag
  från skatteplikt i andra EU-länder.
 • Företag etablerade i andra EU-länder får möjlighet att tillämpa
  undantaget från skatteplikt i Sverige.
 • Fler får utfärda förenklad faktura.
 • Vissa virtuella evenemang och aktiviteter ska beskattas här om de
  konsumeras här.
 • Skattesatsen är 12 procent för all försäljning av konstverk.
 • Vinstmarginalbeskattning får inte tillämpas av återförsäljare när
  inköpet gjorts med reducerad skattesats.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Laddar...